Zgłoszenie rejestracyjne do urzędu skarbowego

Zgłoszenie rejestracyjne do urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy są zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług, bądź też którzy wykonują jedynie czynności zwolnione od podatku, mogą, aczkolwiek nie muszą składać zgłoszenie rejestracyjnego. W przypadku, gdy podatnik złoży takie zgłoszenie rejestracyjne, to naczelnik urzędu skarbowego zarejestruje danego przedsiębiorcę jako podatnika zwolnionego od VAT. Pozostali muszą złożyć zgłoszenie. Zgłoszenie rejestracyjne składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie właściwym dwóm lub więcej urzędom skarbowym to zgłoszenie składa się ze względu na adres siedziby przy osobach prawnych bądź jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej bądź miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych. Zgłoszenia należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenie nie jest bezpłatne, mianowicie od potwierdzenia zarejestrowania podatnika VAT jako podatnika VAT czynnego bądź te podatnika VAT zwolnionego uiszcza się opłatę skarbową w kwocie 170 zł. Warto pamiętać o tym, ze podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny obowiązany jest do umieszczania na wystawianych przez siebie fakturach oraz ofertach numeru identyfikacji podatkowej.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.