Założenie spółki akcyjnej

Założenie spółki akcyjnej

Jedną z form założenia własnej firmy generującej zyski jest założenie spółki akcyjnej. Spółka akcyjna wraz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią grupę spółek kapitałowych. Tak stanowią przepisy prawa handlowego. Do założenia spółki dochodzi z chwilą jej zawiązania. Czyli jest to moment objęcia przez akcjonariuszy akcji. Wówczas powstaje spółka akcyjna w organizacji. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców danej spółki akcyjnej, nabiera ona osobowości prawnej. Rejestr przedsiębiorców prowadzony jest przez sądy gospodarcze, jest to krajowy rejestr sądowy. W spółce akcyjnej akcjonariusze nie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania spółki. Ryzyko w przypadku spółek akcyjnych jest ponoszone wyłącznie do poziomu, którym jest wysokość wniesionego kapitału. W spółce akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to sto tysięcy złotych, a najmniejsza wartość akcji to jeden grosz. Każda spółka akcyjna może emitować różne rodzaje akcji, na przykład akcje aportowe i gotówkowe, akcje imienne i na okaziciela, akcje zwykłe i uprzywilejowane. Zysk z przeprowadzanych inwestycji dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Warto spróbować założyć taką spółkę, jeżeli posiadamy odpowiednich wspólników. Poza spółkami kapitałowymi, może jeszcze spróbować swoich sił w spółkach osobowych, jak komandytowe.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.