Spółka jawna a spółka cywilna

Spółka jawna a spółka cywilna

Spółka jawna jest jednym z występujących w naszym systemie prawnym typów spółek osobowych. Sposób jej powstania oraz funkcjonowania regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Natomiast spółka cywilna regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Spółka jawna posiada podmiotowość prawną, a więc przysługują jej atrybuty, takie jak zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądowa. Spółka cywilna nie jest natomiast podmiotem prawa. Podmiotami prawa są w tym przypadku wszyscy wspólnicy i to im przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Spółka jawna jest przedsiębiorcą, zaś w spółce cywilnej przedsiębiorcami są wspólnicy. Przesądza to też o statusie majątku spółki, w spółce jawnej przysługuje on spółce, w spółce cywilnej z kolei przysługuje wspólnikom. W jednym i drugim przypadku jednak mamy do czynienia z oddzieleniem majątku osobistego wspólników od majątku spółki w przypadku spółki cywilnej i od wspólnego majątku w przypadku spółki jawnej. Elementem istotnym decydującym o powstaniu i funkcjonowaniu obu spółek są wspólnicy. W obu spółkach wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, w przypadku spółki cywilnej jest to jednak odpowiedzialność pierwszorzędna, zaś w przypadku spółki jawnej jest odpowiedzialność subsydiarna, niemniej jednak w obu przypadkach jest to co do zasady odpowiedzialność solidarna.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.