Pojęcie firma przedsiębiorcy w rozumieniu potocznym i prawnym

Pojęcie firma przedsiębiorcy w rozumieniu potocznym i prawnym

W potocznym rozumieniu i w rozumieniu prawnym pojęcie firmy jest odmiennie pojmowane. W rozumienie potocznym bowiem firma to po prostu to samo, co przedsiębiorstwo,zaś z perspektywy prawnika takie używanie pojęcia firma jest zdecydowanie niepoprawne. Firma jest oznaczeniem które identyfikuje i indywidualizuje przedsiębiorcę w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Obecnie uregulowania dotyczące tej kwestii zawarte są w przepisach kodeksu cywilnego oraz w przepisach dotyczących poszczególnych typów przedsiębiorców. Na podkreślenie zasługuje fakt, że firma jest oznaczeniem, którym może posługiwać się tylko przedsiębiorca. Jedynie więc przedsiębiorca może działać pod firmą. Inny podmiot, nie będący przedsiębiorcą, działa pod swoją nazwą. Pojęcie nazwy i firmy nie są więc tożsame. Firma w świetle obowiązujących przepisów nie jest elementem przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym, jest nim nazwa przedsiębiorstwa. W związki z tym firma odnosi się do podmiotu, a nie do przedmiotu. Takie ukształtowanie wpływa na sposób zdefiniowana prawa do firmy, ponieważ wcześniej pojęcie firmy służyło i do określenia przedsiębiorcy i do określenia prowadzonego przedsiębiorstwa. Obecnie prawo do firmy jest cywilnym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym, skutecznym erga omnes, a więc wobec wszystkich.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.