Opłacanie podatku w formie ryczałtu

Opłacanie podatku w formie ryczałtu

Podatek w formie ryczałtu regulują przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z przepisami opodatkowaniu podatkiem w formie ryczałtu podlegają przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to również przypadków gdy dana działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych bądź spółki jawnej, w której wspólnikami są osoby fizyczne. Warto wspomnieć o tym, ze w tej formie mogą być również rozliczane przychody osiągane przez osoby fizyczne z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, jeśli nie jest to związane z wykonywaniem działalności gospodarczej przez te osoby. Podatek zryczałtowany oblicza się według stawek procentowych i jest obliczany od osiągniętego przychodu. Aktualnie obowiązuje pięć stawek, mianowicie 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Wysokość stawek jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, tak więc w zależności od tego czym się trudnimy, to zapłacimy odpowiednią stawkę podatku. Jeśli dany podatnik prowadzi działalność gospodarczą, która kwalifikowana jest według różnych stawek podatkowych, to w tym przypadku każdy rodzaj działalności powinien być rozliczany według właściwej stawki. Największą zaletą tej formy opodatkowania jest to, ze nie wymaga ona prowadzenia dokumentacji.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.