Opłacanie podatku w formie karty podatkowej

Opłacanie podatku w formie karty podatkowej

Istnieje wiele równych metod obliczania podatku dochodowego, przy czym karta podatkowa jest metodą najbardziej uproszczoną w tym zakresie. Metoda ta jest dedykowana głownie małym firmom, zajmujących się usługami, wytwórstwem bądź też handlem. Głównym ograniczeniem zastosowania tej metody jest wysokość osiąganych przychodów z niektórych ściśle określonych rodzajów działalności gospodarczej. Te rodzaje działalności gospodarcze określone są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość naliczonego podatku dochodowego przy tej formie opodatkowania zależy od zakresu i miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz stanu zatrudnienia. W zależności więc od tego w jakim jesteśmy wieku i w jakiej części Polski zamieszkujemy możemy więc zapłacić wyższy bądź niższy podatek dochodowy. Podatek opłacany w formie karty podatkowej podatnik opłaca po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek ten jest naliczony. Ponadto podatek opłacany jest regularnie każdego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego. Jedynym odstępstwem jest płatność za miesiąc grudzień, to znaczy podatek za grudzień płatny jest do dnia 28 grudnia.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.