Opłacanie podatku na zasadach ogólnych

Opłacanie podatku na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to opłacanie podatku według zasad progresywnej skali podatkowej, a więc stawek 18% bądź 32%. Metoda opodatkowania na zasadach ogólnych jest domyślna metodą opodatkowania, co znaczy, że jeżeli chcemy się rozliczać na innych zasadach musimy złożyć stosowną deklarację, ponieważ w przypadku nie złożenia żadnej deklaracji, będziemy opodatkowani właśnie na zasadach ogólnych. Opodatkowanie według zasad ogólnych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy możliwość uwzględniania rzeczywistych kosztów prowadzenia działalności, ale jednocześnie zobowiązuje do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź też księgi rachunkowej, jest to jednak przykład marginalny, ponieważ dotyczy przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym osiągają dochody przekraczające równowartość kwoty 1,2 miliona euro. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się co miesiąc bądź co kwartał i nie wymaga to składania dodatkowych deklaracji. Ostatecznie rozliczenie składane jest na koniec kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Najważniejszą kwestia tego rozliczenie jest możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów, a więc wydatków które obniżają naszą podstawę opodatkowania. Każdy wydatek, aby mógł być uznany za koszt podatkowy musi mieć na celu uzyskanie przychodu.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.