Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być wykonywana przez osobę fizyczną działająca pod własna firmą, będącą w tym przypadku przedsiębiorcą. Przedsiębiorca jest definiowany przez prowadzenie działalności gospodarczej. Tylko ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje pojęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawania i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawodawca wskazuje cechy działalności gospodarczej, są to zarobkowość, zorganizowanie oraz ciągłość. Zarobkowość działalności gospodarczej oznacza, że jest to działalność podejmowana w celu osiągnięcia zysku. Zysk jest głównym kryterium oceny funkcjonowania podmiotu w warunkach gospodarki rynkowej. Nie ma cechy zarobkowości działalność, która co prawda przynosi zyski w postaci majątkowej, ale efekty nie są spieniężone, a na przykład przeznaczone na zaspokojenie potrzeb własnych. Przez zorganizowanie działalności gospodarczej rozumie się jej zorganizowanie fizyczne oraz prawne, a więc wpisanie do odpowiedniego rejestru. Natomiast ciągłość rozumiana jest przez ustawodawcę w ten sposób, że ta działalność nie jest działalnością sporadyczną, prowadzoną ad hoc.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.