Funkcjonowanie spółek jawnych

Funkcjonowanie spółek jawnych

Spółkę jawną tworzą co najmniej dwie osoby, które dzielą miedzy sobą wszystkie obowiązki, zyski, a także ewentualną odpowiedzialność w przypadku, gdyby firma przynosiła jakiekolwiek straty. Spółki tego typu mogą być różnorodnie zorganizowane. W niektórych udziałowcy wnoszą wkład finansowy, ale bezpośrednio nie uczestniczą w zarządzaniu spółką, chociaż czerpią z działalności spółki realne korzyści finansowe. Są i takie, w których udziałowcami może być nawet i sto osób i wszyscy aktywnie w spółce działają. Dzieje się tak na przykład w przypadku spółek prawniczych lub innych zawodów zaufania publicznego. Tego typu spółka jest nazywana również spółką z nieograniczoną odpowiedzialnością. Widać to szczególnie w momentach, kiedy pojawiają się kłopoty finansowe, a udziałowcy gwarantują ewentualnym wierzycielom zwrot pieniędzy nawet z własnego majątku osobistego. Dla klientów jest to wiadomy sygnał, że firma jest wiarygodna i sprawdzona, jeśli jej udziałowcy są gotowi poręczyć nawet własnym majątkiem, gdyby sytuacja spółki tego wymagała. Tego typu spółką zarządzają wszyscy wspólnicy, ewentualnie kilku, nie otrzymując za to dodatkowego wynagrodzenia. Istnieje możliwość, by któryś ze wspólników był zwolniony z obowiązku prowadzenia spraw spółki. W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się, że wspólnik jest pozbawiony przywileju prowadzenia spółki. Może się też zdarzyć, że jej prowadzenie jest powierzane zupełnie niezależnej osobie. W takim przypadku taka osoba otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z zawartym kontraktem.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.