Finansowanie własnej firmy

Finansowanie własnej firmy

Finansowanie przedsiębiorstwa ma dwie części. Pierwszą z nich są środki pieniężne pochodzące z kapitału własnego, drugą część stanowią środki z kapitału obcego. Do kapitału własnego nie muszą koniecznie należeć tylko i wyłącznie środki pieniężne, kapitałem zakładowym mogą być także nieruchomości czy samochody. Kapitał własny to wszystkie środki pochodzące z majątków osobistych każdego z właścicieli i wspólników. Wpłacając pewną kwotę pieniężną na poczet rozwoju firmy, przyznają sobie tym samym prawo do partycypowania w przyszłych zyskach przedsiębiorstwa. Kapitał obcy może mieć o wiele więcej źródeł. Oddany jest w posiadanie właścicieli przedsiębiorstwa na czas określony. Mogą to być zobowiązania albo długoterminowe, albo krótkoterminowe. Do tych pierwszych wliczamy długoterminowe obligacje skarbu państwa, pożyczki, długoterminowe kredyty zaciągnięte u instytucji bankowych. Są to innymi słowy wszystkie zobowiązania o terminie spłaty powyżej jednego roku. Zobowiązania krótkoterminowe natomiast, to na przykład kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, wynagrodzenia pracownicze, opłaty z tytułu podatków, dostaw dla dostawców, wszystkie te o okresie spłaty poniżej jednego roku. Korzystanie ze wszystkich zobowiązań ściśle wiąże się z pewnym kosztem, zazwyczaj w postaci odsetek od określonej sumy.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.