Czym jest spółka partnerska

Czym jest spółka partnerska

Spółka partnerska jest jedną z prawnie przewidzianych form prowadzenia działalności gospodarczej, jest spółka osobową, której powstanie i funkcjonowanie regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółka partnerska określona jako spółka osobowa utworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo od własną firmą. Spółka ta działa pod własną firmą, ma więc podmiotowość prawną. Celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu przez wspólników w ramach spółki. Wspólnicy określani są mianem partnerów w tym przypadku. Partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów, jak również nie odpowiada za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związane z przedmiotem działalności spółki. Spółka partnerska może być zarządzana i reprezentowana tak jak spółka jawna, czyli zarządzanie i reprezentacja należy do partnerów. Przy zarządzaniu spółką w przypadku braku odmiennej regulacji w umowie spółki każdy partner może podejmować decyzje w zakresie zwykłego zarządu, a jeśli sprawa przekracza zwykły zarząd wówczas wymagana jest zgoda wszystkich partnerów.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.