Czym jest spółka komandytowa

Czym jest spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest kolejną spółką osobową. Celem tej spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakterystyczna cecha spółki komandytowej jest to, że w spółce tej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Wspólnik, który odpowiada bez ograniczenia jest określany mianem komplementariusza, natomiast wspólnik, którego odpowiedzialność jest ograniczona nazywa się komandytariuszem. Spółka komandytowa jest więc formą współdziałania wspólników o różnym statusie prawnych. Komplementariusze są określani mianem wspólników czynnych bądź też aktywnych. Prowadzą oni sprawy spółki, reprezentują spółkę, a przez to, że mają wpływ na funkcjonowanie spółki ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Komandytariusze z kolei określani są mianem wspólników pasywnych czy też biernych, którzy mają niewielki wpływ na działanie spółki. Komandytariusze zasilają spółkę wnosząc określony wkład do spółki, ale przez to, że nie mają wielkiego wpływu na funkcjonowanie spółki, ich ryzyko gospodarcze związane z funkcjonowaniem w spółce jest ograniczone, ograniczona jest więc ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki, do tak zwanej sumy komandytowej, której wysokość jest z góry określona w sposób umowny.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.